Prymas Glemp Józef

Drodzy Bracia i Siostry!     Nadszedł czas rozpoczęcia budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Podejmując to dzieło, chcemy nie tylko wypełnić śluby naszych praojców, ale także podziękować Bożej Opatrzności za to, że żyjemy w wolnej i niepodległej Ojczyźnie i sami możemy budować jej przyszłośc. Jako Naród doświadczyliśmy, w ciągu ostatnich 200 lat, wielu nieszczęść i upokorzeń. Nigdy jednak nie utraciliśmy ducha pragnienia wolności. Gdy po I wojnie światowej, a zwłaszcza po historycznym zwycięstwie w 1920 roku, określanym jako "Cud nad Wisłą", jutrzenka wolności zawitała w granice naszej Ojczyzny, odżyła sprawa budowy Świątyni Opatrzności Bożej. W okresie międzywojennym Sejm II Rzeczypospolitej oraz wielu światłych ludzi zaangażowało się w to dzieło. Niestety wybuch II wojny światowej uniemożliwił jego realizację. Po zakończeniu wojny trzeba było poczekać jeszcze 50 lat, aby zaistniały warunki do budowy tej świątyni.
Ten długi okres oczekiwania pozwala nam jeszcze wyraźniej dostrzec rękę Bożej Opatrzności nad naszą Ojczyzną i każdym z nas. Przed trzynastu laty odzyskaliśmy pełną wolność i suwerenność naszego kraju. Nastąpiła bezkrwawa zmiana ustroju. Cieszymy się darem osoby Ojca Świętego, który jako Syn tej Ziemi rozsławił imię Polski na całym świecie. Za to wszystko powinniśmy wspólnie dziękować Panu Bogu. Chcemy to uczynić zgodnie z tym, co ślubowali nasi praojcowie. Wybudujemy świątynię, która będzie pomnikiem wdzięczności Opatrzności Bożej za odzyskaną wolność i opiekę nad naszą Ojczyzną.

Ideę budowy świątyni jako wotum wdzięczności Narodu poparły w 1998 roku Sejm II Rzeczypospolitej, Senat i Rada Warszawy. Również samorządy Stolicy i wielu innych miast poparły tę inicjatywę. Kamień węgielny pod przyszłą Świątynię poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy świętej odprawianej w ramach VII pielgrzymki do Ojczyzny, na Placu Piłsudskiego w Warszawie, 13 czerwca 1999 roku.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 2 maja 2002 roku na Błoniach Wilanowskich w Warszawie. Aktu wmurowania dokonali Prymas Polski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Legat Papieski przy współudziale przedstwicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej oraz w obecności Episkopatu Polski i wielu tysięcy wiernych.

Obecnie pod kierunkiem inż. arch. Wojciecha Szymborskiego, którego projekt jest realizowany, trwają prace budowlane związane z ułożeniem i wylaniem fundamentów pod Świątynię.

Serdecznie zapraszam wszystkich do współuczestniczenia w budowaniu Świątyni Bożej Opatrzności. Każda ofiara, choćby najmniejsza, będzie stanowić pomoc w realizacji tego dzieła. Wszystkie ofiary będą odnotowane, a znaczniejsi ofiarodawcy jako fundatorzy będą mieli swoje tablice umieszczone na murach Świątyni.

     Wszystkim ofiarodawcom na rzecz Świątyni z serca błogosławię.


Józef Kardynał Glemp
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Prymas Polski

© 2003-2007 Fundacja Budowy Świątyni Opatrzności Bożej