Zarząd Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49, tel./fax 621 25 90, tel. 504 272 244; e-mail: swob@mkw.pl

Prezes Zarządu
J.E. Ks. Biskup Rafał Markowski
Wiceprezes
Ks. dr Janusz Bodzon
Członek Zarządu
Ks. dr Piotr Odziemczyk
Członek Zarządu
Ks. Bohdan Leszczewicz
Członek Zarządu
inż. Teresa Nitkiewicz
© 2003-2007 Fundacja Budowy Świątyni Opatrzności Bożej